Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

"This mornings Divine liturgy at the parish of St. Moses in Κisumu..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"This mornings Divine liturgy at the parish of St. Moses in Κisumu. Such a great blessing and the first time His Eminence Archbishop Makarios celebrated at the Parish. After the liturgy His Eminence did a memorial service for one Greek gentleman who was married to a Muslim lady. Such a touching memorial and a great service liturgy.. Now back on the road."

Περισσότερα...https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAbeTHEVDVrY7NpJ3txQL2kor6kKUCLxX6OuphwDITqnPlH7r6zmYN_3qRoLW70oVQ1J81VrPplTxkv&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου