Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Κοντά στα ορφανά παιδιά... Κένυα

St Irene Orthodox Mission Centre and Orphanage Kenya

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει Î— εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, μωρό
Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"It was auspicious Sunday in St Irene Orthodox mission and orphanage Kenya.
After Divine liturgy our visitor Ann had humble time with kids." 

https://www.facebook.com/stireneorthodoxmission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου