Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

"Archangel Michael Orthodox community at Nyahururu Kenya is Developing each and everyday.."

Snr Catechist Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 14 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 16 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες"Archangel Michael Orthodox community at Nyahururu Kenya is Developing each and everyday..We have a new face of iconostasis and also we have constructed temporary kitchen..Continue supporting us with prayers to reach our desirable set Goals for our church."  

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCkIK-jadzsSQksrdLFcIutkjjPnDehCqIgTvVnV7nmODysC1MaA-LozuS84_WMZonMNWi2QI9ray3p&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου