Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Η είσοδος στο μεγαλείο...

Chris Brown Orthodox Africa Mission Group.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, παιδί

https://www.facebook.com/fathersilouan.brown?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDSH8QQVRr5E3m2KYnZkFFYVAvuaC4Gb1Pih1CzS0AfOrUuPj0-wb4f2IfwLC3_XQ9VXEyYAxhwCW6N&hc_ref=ARQ82N4vi8cmkE_gQGWD40fwmW0Dl8C5gI8zlAKpwSbYq-9Y46r6ROPRBMAQmv99Xw8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου