Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Η νεολαία υπό την σκέπη της Εκκλησίας... Κένυα

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος


Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα στέκονται, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"Thursday Liturgy for Makarios Primary school children at St. Nicodemus Orthodox Church Gachika. Fr.. Sotirios Matumbi concelebrated the Liturgy with me." 

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARD-AtG-cV3XlKDsoVy8Ffcs2E3L3jGzUEvdm1sgijOM6eLLPv1AX1rYqzSSlmRhKZtSW0QGKZMQgD6Z&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου