Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Στη νέα Επισκοπή στην Ουγκάντα...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, περιλαμβάνεται ο Simon Menya, άτομα στέκονται

"In Gulu Northern Uganda"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCRK4A5ErbM0HKQfeKj6hUy1-o_ST8xb8Ye72EfiIT2IvOim6k2TupKxmZ1BtA5b9k00RNhbH2NdJTr&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου