Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Τα παιδιά συμμετέχουν στο ενοριακό και ιεραποστολικό έργο... Ρουάντα

Tuyisenge Fidele Anastasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

"With the blessing of His Eminence Innocentios Byakatonda, Metropolitan of Burundi and Rwanda, the Parish of Twelve Apostles of Rwamagana in Eastern province of Rwanda takes a lot of time to involve children in the activities that improve orthodox mission among Rwandans. This Saturday 23th February 2019 the children did the community work in order to clean the church and they performed their weekly exercise in cultural dance. The children are the hope for the Church. May God bless them."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004708035852&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBFshAcRFw6fbASPUGRhCsA3rnxXizFdy6bLwT9jAUCAqFjY6abFS-0bp0VR23-eXiLTwlMzcZtH_ta&hc_ref=ARSPn_oUfJ15wCrTfPXErGw9Ep_gwt-EoWEcpCFhj-L223AnUGmuqzaGHWgMVGLgP14&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου