Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

"Blessing for the beginning of the new school year of the Greek School of Durban, KwaZulu- Natal, South Africa"

 Metropolis Kali's

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Blessing for the beginning of the new school year of the Greek School of Durban, KwaZulu- Natal, South Africa, Sunday 2nd February 2020."

https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBkefc_zhXCsx1v1jAj78cCRdVYu623MvQLuMOX7R3TvmDrXX2P0onoqVPMOpHn6VJPE1az3xyMQf1W&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου