Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Δεκαεννέα νεοφώτιστοι... Κένυα

Abbah JM Kariuki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Coincidence! Not planned! Best birthday gift = 19 baptisms at my mission.
I take this opportunity to thank all my friends for your prayers and support.
God has given me a lot of children to take care of. He has given me you to help my build a humble orphanage and school. He has given you the love and ability to donate to my humble orphanage. God bless you.
I take this opportunity to inform you that I have a shortage in food stock and really need your help in ongoing donations. Please consider making a monthly donation of $35, $50, or $100 to sponsor a child. To donate follow the link below www.orthodoxmissionkenya.org/get-involved.
In Christ service,
Fr JM Kariuki"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου