Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

«Εκκλησιάζεται η δούλη του Θεού...» Κένυα

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και παιδί

"Today on Sunday of Publican and Pharisee I had a service of Churching to Babygirl Priscah daughter to Ann my former classmate at College...It was followed by Divine Liturgy..All Glory to God seeing the Church Growing Day after day.."

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBFlEPUSOrrlIDZ6zJvsRHHN0D06xP-9hT1MyfnjmwrMLKcxn9b2-o5j-4Qbg39M0t9so-YW3oaJWkD&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου