Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Kisumu: "Τhe new bishop takes over officially to continue the work that was left behind by our brother of blessed memory Bishop Athanasius"

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"May the Diocese of Kisumu be blessed as the new bishop takes over officially to continue the work that was left behind by our brother of blessed memory Bishop Athanasius. May his memory be eternal."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARArr6vLHArKsw2P-eoQ2goll7HFss1OcKsVQO_OH-wjbXxHhaT4zyngjK33Bfzl5ptg8TGBXbIuyDGO&hc_ref=ART-MJPAllGF-Xwr2y8xiXlEJOcT419pcQTUnobsW2w_7av25JxHQK4RB8HdVaJ1nmw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου