Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

"Lambros Charalambos Mental Project here in Kenya helps the Mentally challenged children by providing some special needs.."

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα που χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Lambros Charalambos Mental Project here in Kenya helps the Mentally challenged children by providing some special needs..Today they were helped with fees to help them study in their respective special schools.. This is in Memory of Lambros Charalambos from UK through his Son Andrew!God bless you!"

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCwJcZalHitiSvfK7U0eA1y4kcbJy1kIbKebY8NL5WBObzvX_MUP9Kf7ZiG0UgWzVk_LcTpvWfum0GH&hc_ref=ARToU9FuFKrwyh7057PjGGjW6rPnackpUjdQEAvsS6TKTUCeLGwFBfjILgZLdHykKHU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου