Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

"Namungoona Orthodox Primary School..." Uganda

Cornelius Wambi Gulere

Η εικόνα ίσως περιέχει: 18 άτομα, άτομα που χαμογελούν, πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Namungoona Orthodox Primary School (1934) was founded by Bishop Spartas to provide quality education to African children who could not access an education. Today, the school is government aided with a staff of 8. Though in Kampala, there is a lot to be desired. Now at 50% capacity, the school is the hope of so many yet the services are still wanting. This is an appeal to whoever may be interested as an individual or organization to partner with Namungoona Orthodox Primary School to please do so. You can reach us here. Thank you."

https://www.facebook.com/cornelius.wambigulere.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCAzwjyV90sQwACClhJbQdvoPFbzSubRlTrz6G8-BWSdw6-ChazkF2Z_KFpHeVTli89bTGfcpmStxxV&hc_ref=ARTx4fdtTYCtR8n0P6o85WF48qan68zk5mEtjahQ9f9EKS1_N7LUHE2W2pWCYWag8Og

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου