Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

"Namungoona Orthodox Primary School has nearly 500 pupils..." Uganda

Cornelius Wambi Gulere

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"Today, I stood in for the teacher of Primary Four at Namungoona Orthodox Primary School. She reported to the Headteacher at 8:30am on phone that she could not turn up because she was bereaved. The morning assembly was done. I therefore volunteered to take on the task.
Namungoona Orthodox Primary School has nearly 500 pupils and could reach the peak of 600. But with only eight teachers, two of whom are part timing, the absence of one teacher means a lot..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου