Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

"Archbishop Makarios went to the graduation and prayer day at the Child of God school..."

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

"His Eminence Archbishop Makarios, today the 24th of October 2018 went to the graduation and prayer day at the Child of God school. The school director and our lecturer at the Seminary Mr. Evans Aseneka was please and very happy to have the Archbishop at the school. The teachers, children and parents were happy to be with Archbishop. The Archbishop prayed for the class eight students as the prepare for their final primary school examinations. What a wonderful day.."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBz_C2xamDRrLS2w2fK5rWc5jiWb-v5pYDLeqw0aZtlR7-Ta5_Vm2ejefW2_AHknywzWzGq_zgDugnK&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου