Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

"OCMC sponsors 45 priests in the Metropolis of Katanga" (Democratic Republic of the Congo)

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"SAMP feature 7: Fr. Stephane Kasemuka of the Democratic Republic of the Congo
The vast expanse of the Democratic Republic of the Congo is shared amongst several dioceses. With the blessing of His Grace Bishop Meletios, OCMC sponsors 45 priests in the Metropolis of Katanga, which covers the southern portion of the DRC and includes over 100 parishes.
Fr. Stephane Kasemuka was born in 1968 in Kolwezi. He was exposed to Orthodoxy by a man named Georges who lived in his neighborhood and drove all of his family to the local Orthodox Church. In 1980 he was baptized and then was ordained to the priesthood in 2006. He serves the parish of St. George in Kolwezi.
To support priests like Fr. Stephane, please hit the donate button on our profile, or click the link below:
https://www.ocmc.org/about/samp.aspx
(if you want to support a specific priest, rather than the SAMP fund in general, please make a note of that with your donation)"

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?__xts__[0]=68.ARDlMQZ-eGnw6w4KbWugbKvq6HPrsqEU-dEWqI5jc1U2z9dBqzsuZeAgL6woRXLTCuk7mJC-ikin4WtqgVqcLb8-AQKbLjrQGuQf1-2XbNN1kPzIhfCxq0LWQ_o9ZVuT0ZDjLQxX39zQYmA7hF8lFtkeZa69Ymv4tZyGx2GEqAQS0KU1GuLOyWo6sz6o-37XnKyLJSqONupQvuURkMYStu6ONXGqr02Z3JdRWMlKkkU&__tn__=k*F&tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου