Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

"Για να μην κλείσει το σχολείο στην Κινσάσα (Κονγκό)..."

Ακολουθώντας  ιεραποστολικά βήματα

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

https://www.facebook.com/AgiosNektariosIerapostoli/?__tn__=kC-R&eid=ARBuYleZIN3Y4lz6aJZ_yNdW2qu--XOOxUC89-r0hVfa0ctEO1F4PXumtzbeGnH5kfk2MCHFgz3YChfw&hc_ref=ARTT4ydluB1_I52wyJS5zqLhYqt3RyIpgOobft4mpgvrtyX8uqBmganCOoHGIC34WBM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAIwSRABWWLaiYNFIiDU9LOe4ebJ3JRxY5xiKniGdu3PMgEHm12ZptaGEA00w8gC5AjJJsh7ZAf_RNFYfa6U6gqLGTp0WNvMl67g845K0DrMHNeSsO7akhi6bUtdOuKsnESRU9aBv01p7ODsZrX_IkP1eBS-6pjfuy2TW2c-iHZg0DsBpcX4KGBMtX_4pJu8DYPLfexoziFeXRWKJODE8NNjHiwpVI9311-YSCQf6fOPo7grFVQQprk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου