Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Εκκλησιασμός μαθητών Λυκείου Αγίου Μάρκου, Κένυα

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

"Today through the blessings of H. G. Bishop Athanasios of Kisumu we attended the prayers for 2018 KCSE candidates at St Mark orthodox sec school. At was awesome. May God bless them to succeed. Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARA-sLpPcJK2KCeK18eRUl66Up--3xEPFH4YtOpyj2IBcyOnXSihpo3RfgQq7JSbv99TjeZ4g5i3uFIt&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου