Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Ενορία εν Δράσει... Παρουσίαση της Ιεραποστολής στην Ουγκάντα

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, , τα οποία χαμογελούν

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDavGiEDYNXWx-vcBz9r318BpCelNCiN2IL09p8ajlHnAZNRmAn8Mdg_Z8j3xDsBfpd58D8vjMXH5U-&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου