Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Hellenic Schools of Harare held their OXI day celebration on the morning of 25th October, 2018...

Helen Tselentis Karagiannis

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και πλήθος

https://www.facebook.com/helenkaragiannistselentis?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARB-hw2jLLAb22JOPdizGsoXP83sCSh2SumjK25WoejeSGYfVbU_wd6NpdUZeIKQcAzwvdE9gPyNBhzX&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου