Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

"Teaching on Orthodox Marriage to the Fathers’ Association..." (Kenya)

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Evangelos Thiani, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"At Holy Transfiguration Kamangu Teaching on Orthodox Marriage to the Fathers’ Association of Thogoto Parish."

https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBtkk7H6k_lZ8mIfbzvp5N-fVzBhUEDsvKbk7Gis6fiPRcwkJTtpxU_SDvug_MG4JER8eQ0W7WJ3m2q&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου