Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Βαπτίσεις στην Ουγκάντα με τον π. Αντώνιο...

Αντωνιος Παπασωτηριου

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Αντωνιος Παπασωτηριου, κάθεται και στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Αντωνιος Παπασωτηριου

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/antonios.papasotiriou.9?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCHshsH7nC07s5s5JDuudwXd_-fceCYvzm_deicg39tr49SKysyqXUt8OGj3Tvm7dRW_mBcEg9bbgqz&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου