Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Μorning prayer in the Parish of Twelve Apostles in Rwamagana, Rwanda

Tuyisenge Fidele Anastasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και πλήθος

"This Sunday 28th October 2018, it was the morning prayer in the Parish of Twelve Apostles in Rwamagana in Eastern Province of Rwanda."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004708035852&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARD1YPj6ruFG7UDzBBjFvjTTTaKorizpSINF1ryCpssDqsbxMrnWaQKSA90Btw6IvcBwnK5hzfRGQCOl&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου