Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

"Divine liturgy at st Sophia Orthodox Church Nairobi..."

Mulili Kipyegon

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Divine liturgy at st Sophia Orthodox Church Nairobi there after prayers were made to st Clement candidates who are yet to sit for there KCPE"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006084017869&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAlyw-eaxySx9fi53Hr_c_bJJZ_da-_bAInrNZg-Mz0r-GdtaWLWna36cTuZpm4WPi6jSqrTUyX_Tw-&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου