Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

"The faster growing orthodox church community in Africa thus Ghana West Africa..."

Kwaku Nicholas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Athanasius Akunda

"The faster growing orthodox church community in Africa thus Ghana West Africa.... Is waiting for your pastoral visit.... Left with 10 days more..... The most blessed pope and patriarch of Alexandria and of all Africa!!!! We can't wait to touch you or have your blessing!!!"

https://www.facebook.com/acquah.kingsfordnicholas.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCCrP-oe1bodksr49J0056d8jyw-bNGFSq0Mo7EcFTn2oAN7IbnTFmgXVba-1Xg6O9h6ce-EvtkX0Fd&hc_ref=ARTQyW3e1luIuMrQjyoWzq74ysAgK8z1dGEP-4u6pW6nCVWXoKwnA0dFkcfSCiIi5SA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου