Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Εορτάζοντας τον Άγιο Δημήτριο στην Ουγκάντα...!

Uganda Orthodox Church

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ουρανός, δέντρο, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Metropolitan Jonah Lwanga presiding over the holy liturgy in commemoration of the Great Martyr St. Dimitrios of Thessaloniki, in Luweero District at the St. Dimitrios Orthodox Parish Bwetyaba. Rev. Fr. Kakande Partrikios is the Parish priest of the center."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/UOChurch/?__tn__=kC-R&eid=ARDHcJKTUsPEvbTYbyJbZANMhxM9RQLXZvnnWleE5zHeDqM3DMUp-J0Cm_fv6RAI_jcy4wMd5mIxRrV4&hc_ref=ARRbm9I5wRz19RQcCdFQcQTrxcq1wPyR9UY6Mcd2p68gC5QKjyem9iOFTk7_p4Q4qbo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARClthngQAz1IcMKU7hFiqH7B5rOrSFmMRwUJHR-LnJiIdbpnjNVWpggPrnAUq65tCZJfX0ayY9H4zt_DnKFHxN_LxTKR5BNAwH6s9wIhIUtj9nwNhD-zItNHAaE608BsHTrfAOXXXbl4mW7FQjnLT4mPBMchTziGzhxtL6JZgf_CXs9GVARCsJVLEFVj6br3BLDOEkacrk6WElU6cokP7c47Quctf0EDDakSNI_MMFC95JzgBp9PLeb1Q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου