Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Κένυα, αγώνας για το καλύτερο...

Lovi Nicholas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

"Feeling blessed today at Inavi orthodox in Bunyore. They are having a fundraising to build the parish to a better one"

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBDlXlMCMsly6PXoCwXoZfwLAzYx2LwLW-YIG7rbK1CeIhvmx309kLi3mPggv_TB53ufVx8KgdM67E5&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου