Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Η Αφρική που ανακαλύπτει -και βιώνει- τον Χριστό...

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=lC-R&eid=ARCwf6xjJhSvW4u9iFFjnAdttiKjWsXYxVi5lhrfwdejmv3Dc-UhEHCsa38KMy1YC16fmVVsWEPx8d9Q&hc_ref=ART01hUELHG1n6okxzjvXmn4jJUkZOYab-OgJdZZ6KI5oyBg-UpoHlCRAh6Cx9oKmfE&__xts__[0]=68.ARB-NwGUVVba2GGgIykqfG0PGTjo-G1fY6gFT2qPagB-nZ6caKOMch_CxwcE8Qqjf6PV8dauZ4j95faPSewVcWW26c98M-Qk9Er4UXEvECNmnAAxOYMhjZckNodCdF9LlLCd0dY_Qb0U0g59ch2fHhsFqpHSFIbGDCiFGq88EFrSksP02BCBeRGCfupZAln0qDLXKVs1ha_9TpzB952404GxcQDOlK_2sJK05cjnJzTOvH5ZcbWDWPUc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου