Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

"Gloire à Dieu pour cette nouvelle école orthodoxe dans le village de KASANGATI en OUGANDA..."

Αντωνιος Παπασωτηριου
Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Αντωνιος Παπασωτηριου, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες
"Gloire à Dieu pour cette nouvelle école orthodoxe dans le village de KASANGATI en OUGANDA.
Merci au pere missionnaire Antonio pour le service."
https://www.facebook.com/antonios.papasotiriou.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDsPYTR_FcZXwHOez7JY5Vs_eG4yq4-Z0V4fP5U5Nm2hgnwdPJkXQNoX02Xd81kCKNjyFtxK14eZWJt&hc_ref=ARSmQVUoKlCfPTRMi2zpmQX7kxpbwnKXFcYJjKN2SFCHS0pEypDHlfLewCkXUgnQP7o

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου