Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Le patriarche de Serbie a consacré la première église serbe au Botswana

Le patriarche de Serbie a consacré la première église serbe au Botswanahttps://orthodoxie.com/wp-content/uploads/2018/10/botswana.jpghttps://orthodoxie.com/le-patriarche-de-serbie-a-consacre-la-premiere-eglise-serbe-au-botswana/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου