Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Ο π. Αντώνιος στην Ουγκάντα...

Αντωνιος Παπασωτηριου
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Αντωνιος Παπασωτηριου, selfie και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Αντωνιος Παπασωτηριου, κοντινό πλάνο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Αντωνιος Παπασωτηριου, άτομα στέκονται και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/antonios.papasotiriou.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBrqBASEC89dmfKVr3x9Q8LAuc1KfFqGUhhscV3Y_MShfbVoELSwS9C8ihwrVlOO_p1kzaUkkRH2yIT&hc_ref=ARRQ8h9wSFodvekpjUqYE6wAdgRpRSIvcjKzyzRb1ow6zMQ-I5YI01CN12-2vhwk0WI&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου