Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

"La communauté orthodoxe de Butare se réjouis de la permission de louer une maison pour l' enseignement du catéchisme à ses fidèles"

Titus Twungubumwe

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα, περιλαμβάνεται η Makarios Tillyrides Kenyas, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και άτομα στέκονται

"Avec la Bénédiction de notre évêque du diocèse orthodoxe du Rwanda et Burundi son eminence Innocentios Byakatonda, la communauté orthodoxe de Butare se réjouis de la permission obtenu de l' autorité administrative locale de louer une maison pour l' enseignement du catéchisme à ses fidèles. Que Dieu soit loué."

https://www.facebook.com/titus.twungubumwe?__tn__=%2CdlC-RH-R-R&eid=ARADj9K4VqSiFMi_W4BOSzRiqJoKBG-IhigwLMoPaqoVeR0GNIsGhE6a85ca9SIYghvNZBFKMUhGHDwX&hc_ref=ARQ94ZbhaNQVCBRNnrgQMF1U_n_KhYHk5QlLzf1ccgPIvY_mAi1RFEyqHKeXbgb_Oh8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου