Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Κένυα: Νέο ακαδημαϊκό έτος στο Θεολογικό Σεμινάριο με σπουδαστές από όλη την Αφρική

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, περιλαμβάνεται ο Godfrey Murigi, άτομα στέκονται

"Today is a great day for us and the Makarios III seminary fraternity at large, with us beginning our academic year this week I officiated the Divine liturgy with students from different parts of the country as we wait for the other students from different parts of Africa to report early next. May this be a fruitful year for us."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAtj8VLSowyfgRBuVTTMfzXvb9RgBAgiaafKh58mq6iYatnlyE6X73BEIwEyvu7_rgDGJK28PHJSSCw&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου