Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Ο επίσκοπος κοντά στους πιστούς... Μπουρούντι

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σπίτι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, βουνό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"Incognito pastoral visit to parish community of buramata and gihungwe Burundi 28/10/2018"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAMSyJEjKAPnXFSatUQkju8NpTpoZf372YZD60FdSVlwmy6QVyk6aU8YkgqJGYRZKLyebya-dFAXJt2&hc_ref=ARRuGuQpsMZfSu_aL2wsYFWqCNJAInKy9B1WXxXssDus5QbNERATQXlxcPzPlFIYpqQ&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου