Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Holy Liturgy at St. Nicholas Cathedral Namungoona, Uganda

Uganda Orthodox Church

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Metropolitan Jonah today led the Holy Liturgy at St. Nicholas Cathedral Namungoona. Along with other clergy was a guest priest, Rev. Fr. Luke A Veronis from the Greek Orthodox Archdiocese of America who as well serves as a professor at the Hellenic College and Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in USA."

https://www.facebook.com/UOChurch/?__tn__=kC-R&eid=ARCzvB6lzW5FCF30mFVDrLURg3YSx4FbDBWEvVeiXbWwxGfbd8byBpoD5X4LAC8XKvqet1Izblk3Y80I&hc_ref=ARTFG3s9Ott6cHFyZU96vi8P6_JpYxB-ZB99Ie3WRb8J6hSIWAH0kjyRJaywzSQC_RU&fref=tag&__xts__[0]=68.ARAEujBXyUmlfy4Uq4mrlHus0j_nR6yubI4imq-1qLklQca9b7OF31IpGZP8x846TOyZtUuEYePSylE31nhTY1_IrJil9LQClT_RDqQ6iFOnXSF8UbxokrnJc21sEzowLFIr-UCN1NWYw9a-b6UnO7l98UUg9cChHqaIRA7FLKunij4Ty6wM1t2y6wc-WtAFgW5hfN8pXuvv1nVPRHyLq_ZOymlsPVs4HfIAqmsUbYEUk5-Hk0-Wodzn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου