Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Patriarch of Serbia H.B. IRINEJ is visiting South Africa

"Patriarch of Serbia H.B. IRINEJ is visiting South Africa.Visit of Serbian Patriarch in Cape Town. Slava at Mr. Vasilevic's Home, South Africa. 29th October 2018."
https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDUhLmPNf1FKn681QsnpbVMnxTPYiE5eJWInM91HiOGg5LzssO-fx72rcDwb-RR4cljkZg3qwrA63QJ&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου