Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

"Feeling blessed today at my home parish Givavei..." (Kenya)

Lovi Nicholas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"Feeling blessed today at my home home parish Givavei with rev priest Fr Paul Mavisi"

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAPrtcvGdupRfLuHdUgZph7DxK_q5ChEn8UEljsdPoBOl688nrqtaZK6pBcP3GaLukLfj536mUR2g8j&hc_ref=ART4tLyBnwko0yEVs2wQCY506syd3IjN9ljQcI3XeHeM9O2ET_5V2gOeWgFHcvVok0s&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου