Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

"Your support towards St. Tabitha orphanage and school will be of great help to make life easier for the little Angeles..."

ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και πίνακας

https://www.facebook.com/groups/1673909169525804/?tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου