Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

"These African faces are the new faces of the Church..."

Eliud Muthiru

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Eliud Muthiru, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, γρασίδι, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"This is what modern mission work should look like: indigenous, authentic, and driven by genuine need. Look carefully. These African faces are the new faces of the Church. These are the new apostles of the faith. This is where the new duties of the Christian Church are calling us.
Fr. Constantinos Eliud Muthiru is a man I genuinely respect, admire, and feel honored to call my friend. I hope someday to meet him in person, face to face - but our long conversations and shared contacts and experiences have placed in my heart a deep conviction of the fundamental goodness of what he is doing there in the southern Aberdare mountains of Kenya - with the full support and recommendation of his canonical Orthodox hierarch.
Please - if you have anything at all that you can give to support his ministry and care for the orphans and poor of his community - give generously. You have my word of honor that it shall not be wasted, nor go amiss.
www.stireneorthodoxmission.org"

https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXL-pVqZlXgDXZcbbTWbOwanIxL26N6vKg2uMO1mNvFFWUOK51bUqgh_b_AaC-Ukx1KmUCM828EPsg&hc_ref=ARSF6QwXHltt4w5apksFKfWO1gMCLi5iDQDezpJh11MNmU8dpMq66Esceo86TX_mUmQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου