Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Φιλακόλουθοι Ορθόδοξοι μαθητές στην Κένυα...

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

"25th October 2018, His Eminence Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at St. Sophia chapel. The chapel where our students from St. Clements go for daily prayers and liturgical services. Today is the closing day, and we had special prayers for the class eight students as they prepare for their final exams.. Today with great honour and love, His Eminence elevated Fr. Nikiphorous Cosmas Ambetsa to a Father Confessor...."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBPAu6EKgLZi2M7ZdS2occt2m9jlf0GgwLLbRuk8BzejtImT4GVaC15-JG71r_TLTA9GCNJlXKNGDln&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου