Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

"Traveling through the work of the Diocese of Arusha in Central Tanzania..."

Missionary Shelter

https://www.facebook.com/pg/Missionary-Shelter-2218799265021726/videos/?ref=page_internal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου