Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Ο Πατριάρχης Σερβίας στην Νότιο Αφρική

Μελέτιος Kashinda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στη σκηνή και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται

"28 October 2018: We were privileged to have in attendance the Patriarch of Serbia, His Beatitude Irenej, at the Holy Cathedral of St George, Cape Town"

https://www.facebook.com/Meletiosmelly/?__xts__[0]=68.ARDvL0KnH9kjShRrCgy64VUt3-ERs0AKb6VHo9KHTsAZjr47F7BxU8kaerQ1JGm1gGtMwr7xiJnIg7WvehQFv2zXe_3MjxHNmBOYxFPCXj8r9vO5zWKnB2vIvwfs9-0q9WoJl2JxGf53Y8KMaletyx09umkYyQHSmf9wNrljCG6-iABmfxfUyoL4UaZnhw_Epp5D6LKrrKTaCWUFP4UOJRihvtWB1_5cwsYxbsrKpt4hVIcWmFS_XiRI&__tn__=k*F&tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου