Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Με την My Rafiki στην Ρουάντα...!!

Eudokia Tampaki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCRG_GGlD1uJn1fyb2JekVsFYe0KLOYRxtFLGMzc6Vn3nJBZUb6MAnEXb0Dmkj4UN-z42w7XOqI2HJa&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου